Til innholdet

Meny

Industri Kontorstol Med Jakke

Bedrifters forventninger til antall årsverk: store forskjeller mellom forventninger og resultater i 2023

Hvor godt klarer bedriftene å predikere egen suksess? I forventningsundersøkelsen har bedrifter i Sørøst-Norge gjennom flere år sagt sin mening om forventninger til egen framtid. Nå kan vi vise hvor godt resultatene stemmer overens med fasiten.

Konjunktur Sørøst gjennomfører sammen med Kantar gjennomført to ganger i året forventningsundersøkelser rettet mot næringslivet i sitt område.

Bedriftene blir spurt om de tror på en økning, reduksjon eller uendret nivå det neste året med hensyn til:

  • Årsverk
  • Omsetning
  • Lønnsomhet
  • Investering
  • Etterspørsel

Resultatene for antall årsverk har nå blitt sammenlignet med fasiten, og viser at bedriftene ikke nådde opp til egne forventninger for 2022.  

Forventningsindikatoren for årsverk sank fra +19 i 2022 ned til +9 i 2023. Det korresponderer bra med at fasiten også gikk ned fra -0,3 til -8,8.  Forventningsundersøkelsene kan derfor være et tidlig tegn på skifte i konjunkturer.

Se Fremover

Bedriftene var altfor optimistiske i 2022

Den første forventingsundersøkelsen til Konjunktur Sørøst ble gjennomført i første del av 2022. Forventningsindeksen for årsverk var da +18. Det var altså 18 prosentpoeng større andel som trodde antall årsverk skulle stige det neste året enn andelen som trodde antall årsverk skulle gå ned.

Fasit ble -2,8. Det var 32,3 prosent av bedriftene i region sør-øst som hadde flere ansatte i starten av 2023 enn i starten av 2022. 35,1 prosent av bedriftene hadde lavere antall ansatte i starten av 2023 enn de hadde ett år tidligere. Bedriftenes forventninger til veksten i 2022 var dermed betydelig mer optimistisk enn det som ble realiteten.

Undersøkelsen ble gjennomført på nyåret 2022, med et optimistisk næringsliv etter tøffe år med koronapandemi. Men, 2022 ble preget av uroligheter. Krigen mellom Russland og Ukraina brøt ut i mars 2022. Resten av året fikk vi kaotiske forhold for energimarkedene og økte energipriser og det ble en rask økning i inflasjonen med medfølgende rask økning av rentene. Utviklingen i 2022 ble da naturlig nok mye svakere enn det som var forventningene da året var nytt. 

 

Nok en bom i 2023; bedriftene forventet vekst men fikk nedgang

Det ble gjennomført en ny forventningsundersøkelse i 2023. Da var forventningsindeksen for årsverk +9,3. 19,3 prosent av bedriftene som forventet vekst i antall årsverk, mens det var 9,9 prosent som trodde at antall årsverk ville gå ned.

Fasit ble -8,0. Data fra Enhetsregisteret viser at fasit for bedriftene i region Sør-Øst ble at 29,6 prosent av bedriftene hadde flere ansatte i løpet av 2023, mens 37,5 prosent av bedriftene fikk færre ansatte i løpet av året. Differansen ble altså i praksis -8,0, et ganske stort avvik fra bedriftenes forventninger igjen.

Det synes å være en klar tendens til at bedriftene er for optimistiske. Der vi har sjekket forventninger mot fasit ett år etter viser det. Vi sjekket bedriftenes forventninger om utviklingen i omsetning og lønnsomhet i 2022 viste, som viste at den faktiske utviklingen var svakere enn hva bedriftene forventet seg.  

 

Det er normalt av et flertall av bedrifter får nedgang i antall ansatte

2,8 prosent flere bedrifter som fikk nedgang i antall ansatte i 2022 enn som fikk vekst. I 2023 var det 8,0 prosent flere som fikk nedgang enn vekst. Dette rimer tilsynelatende dårlig med at det faktisk var vekst i antall ansatte i næringslivet i regionen både i 2022 og i 2023. Hvordan kan det da ha seg at flertallet av bedriftene har nedgang i antall ansatte når næringslivet i sum får flere ansatte?

Det forhold at det er flere bedrifter med nedgang enn med vekst i antall ansatte er ikke bare et fenomen for bedriftene i region Sørøst-Norge. Det gjelder for hele landet. I figuren under har vi sett på andelen av bedrifter i hele landet med vekst og nedgang:

 

Figur 1: Andel av bedrifter som har fått flere ansatte fire kvartaler senere, andel som har fått færre ansatte og differansen. Utvalg: Alle bedrifter med minst to ansatte. Kilde: Enhetsregisteret.

I figuren har vi sett på andelen av bedriftene i hele Norge med vekst og nedgang i antall ansatte og hvordan disse andelene har endret seg i de fire årene fra 2019 til 2023.  

Den største negative differansen var i første kvartal 2021 (2021K1). Da skjedde de første nedstengningene i koronatiden.  Et flertall på 12 prosent hadde da færre ansatte i første kvartal 2022 enn i første kvartal 2021.

Det høyeste positive avviket var i andre kvartal 2022 (2022K2). Et flertall på 6,1 prosent økte antall ansatte de neste fire kvartalene. Det var nok et utslag av at koronarestriksjonene ble opphevet i denne perioden.

Den siste målingen gjelder endringer i antall ansatte fra fjerde kvartal 2023 (2023K4) til fjerde kvartal 2024 (2024K4). Da var det et flertall på 8,8 prosent som hadde nedgang i antall ansatte.  Gjennomsnittet for hele perioden er en negativ differanse på 5,2 prosent.  Det er altså normalt at et flertall av bedriftene har en nedgang i antall ansatte i løpet av ett år.

Årsaken til at et flertall av bedrifter har nedgang i antall ansatte er at vi kun kan spørre om bedrifters forventninger til et utvalg bestående av kun eksisterende bedrifter. En del av veksten i næringslivet skyldes at et etableres nye bedrifter som vi ikke kan spørre.

Utvalget av bedrifter som spørres er i tillegg bedrifter med minst to ansatte. Vi får da ikke med veksten i bedrifter med null eller en ansatt. Bedrifter med null ansatte kan jo aldri få færre ansatte, bare fler. Selv om næringslivet i sum øker antall ansatte, vil det være et flertall av bedrifter som i utgangpunktet har minst to ansatte som har synkende antall ansatte. Unntakene er perioder med sterk vekst. Det ser ut til at den samlede veksten må være mellom fem og ti prosent for at et flertall av eksisterende bedriftene med minst to ansatte får vekst.

 

Vestfold med best resultat i 2023

Vestfold hadde det beste resultatet i 2023. Der var det bare 6,4 prosentpoeng flere bedrifter med nedgang enn med vekst. Buskerud havnet midt på treet, mens i Telemark var det et ganske stort flertall med nedgang i antall ansatte dette året. Næringsutviklingen i 2023 var forholdsvis jevn med små forskjeller mellom de ulike fylkene i landet.

 

Figur 2: Differanse mellom bedrifter med vekst og bedrifter med nedgang i antall ansatte i 2023.

Forventninger mot fasit i de ulike kommunene

Fasiten i forhold til forventningene fordelt på stedene i Konjunktur Søørst:

 

 

Forventning

Fasit

Drammen/Lier

18,0 %

-7,5 %

Holmestrand

10,4 %

-3,7 %

Horten

4,9 %

-7,0 %

Kongsberg/Flesberg

10,8 %

-10,3 %

Larvik

12,9 %

-9,8 %

Midt-Telemark/Nome

3,0 %

-13,6 %

Modum/Sigdal

-9,5 %

-13,8 %

Notodden

16,7 %

-10,4 %

Porsgrunn

13,7 %

-10,4 %

Sandefjord

3,7 %

-3,9 %

Skien/Siljan

0,0 %

-10,5 %

Tønsberg/Færder

11,3 %

-7,2 %

Øvre Eiker

12,5 %

-5,3 %

Region Sørøst-Norge

9,3 %

-8,0 %

Modum Fra Bak Vingen

Forventningene til bedriftene i en kommune gir en viss pekepinn på hvordan det kommer til å gå. Den minst optimistiske kommunen i 2023, Modum, fikk også det dårligste resultatet i fasiten.

Felles for alle kommunene er at forventningene var høyere enn fasiten. Forventningene til bedriftene i en kommune gir en viss pekepinn på hvordan det kommer til å gå, som vi ser av plottet i figur 3 under. Den minst optimistiske kommunen fikk også det dårligste resultatet. Det var lite optimisme å spore hos Modum i 2023.

 

Figur 3: Forventninger mot fasit for årsverk 2023 i kommunene.

 

Nysgjerrig på forventninger kontra fasit i 2022? Ler mer her:

Forventinger kontra fasit antall årsverk 

Forventninger kontra fasit omsetning og lønnsomhet