Til innholdet

Meny

Modumsregionen

Folks forventninger
-11
Forventninger
3

Folketall 20 419

0,0 %

Arbeidsledighet 2,3 %

0,3 % poeng

Kortbruk 154,3 mill

−0,1 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 46,5 %

10,6 % poeng

Folketall 20 419

0,0 %

Arbeidsledighet 2,3 %

0,3 % poeng

Kortbruk 154,3 mill

−0,1 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 46,5 %

10,6 % poeng

Bevegelse i Modumsregionen