Til innholdet

Meny

Dette betyr åpenhetsloven for din bedrift

Større bedrifter er nå lovpålagt å ta mer ansvar for arbeidsforhold og menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Loven kan også ramme mindre bedrifter som leverer produkter eller tjenester til en stor bedrift.

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og den innebærer at allmennheten kal ha tilgang til informasjon om hvordan større bedrifter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

  

Viktig med lovpålagt ansvar  

Framtiden i våre hender har vært initiativtaker til å få på plass denne loven – et arbeid som begynte i 2015. Kommunikasjonsjef Anne Kari Garberg mener loven er viktig for å hindre brudd på menneskerettigheter.

 

– Mange av varene vi kan kjøpe her i Norge er produsert i land og regioner hvor faglige rettigheter og menneskerettigheter står mye svakere enn de gjør her hjemme, sier hun.  

– Derfor er det så viktig at selskaper nå får et lovpålagt ansvar for å skaffe oversikt over risikoen for menneskerettighetsbrudd hos leverandørene sine.   

 

Grundige forberedelser hos Glitre Energi  

En rekke bedrifter i Vestfold og Telemark må forholde seg til den nye loven. Konserndirektør Cathrin Bretzeg i Glitre Energi AS forteller om grundige forberedelser internt.   

  

– Det er en stor jobb å kartlegge alle leverandører og samarbeidspartnere i bedriften. For oss har det vært viktig å ha kontroll selv, og at vi skal ha oversikt over forespørslene vi får inn, sier hun.  

 

Et svært viktig arbeid for Jotun   

Jotun er et globalt konsern med etableringer over hele verden. Dette gjør arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsforhold svært viktig.   

  Agnethe Eyde

Agnethe Eyde jobber som Sustainability Manager i Jotun, og forteller at de har gjort en rekke tiltak for å sikre åpen dialog med alle som ønsker informasjon om hvordan Jotun jobber med menneskerettigheter og arbeidsforhold.  

  

– Vi har opprettet et kontaktpunkt via en addresse: requests.sustainability@jotun.com. I tillegg har vi delt informasjon på www.jotun.com/sustainability. Internt har vi delt informasjon om den nye åpenhetsloven på vårt eget intranet.   

  

– Vi har også kommunisert nødvendige prosedyrer til medarbeidere i Jotun som kan få spørsmål om ansvaret vårt. Alle spørsmål vil bli besvart i henhold til de retningslinjer som er gitt, sier Eyde.   

  

Gjelder større bedrifter – men kan ramme mindre bedrifter indirekte  

Den nye loven rammer bedrifter som oppfyller minst to av tre av følgende vilkår:   

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner   
  • Balansesum på 35 millioner kroner   
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk  

I tillegg må bedriften være i Norge eller selge skattepliktige varer eller tjenester i Norge. Hvis selskapet er pliktig til å utarbeide årsberetning etter regnskapsloven er det mest sannsynlig omfattet av åpenhetsloven også.   

Loven kan også ramme mindre bedrifter som leverer produkter eller tjenester til en stor bedrift.  

  

Les alle kriteriene på Lovdata sine sider her.

  

Hvem kan be om innsyn?   

Det er nå lovfestet at alle som ønsker innsyn i større bedrifter kan få det – uten å måtte oppgi noe særskilt grunn. Det eneste kravet er at forespørselen må være skriftlig, og ikke åpenbart urimelig.   

–Vi har jobbet med å tilrettelegge slik at alle kan få innsyn og spørre spørsmål, blant annet med et eget skjema på nettsiden vår, sier Bretzeg fra Glitre Energi  

Anne Kari Garberg fra fra Framtiden i våre hender mener selskapene fram til i dag fraskrevet seg ansvaret for arbeidsforholdene i produksjonen.  

– Nå kan de ikke lenger løpe fra ansvaret. Nå må de vite svare for hvordan varene er produsert, sier hun. 

– Vi håper selskapene tar ansvaret de er gitt, og på en positiv spiral, der ansvarlighet blir et konkurransefortrinn og noe kundene etterspør.  

 

Tips til bedrifter om den nye loven 

Mange selskaper er allerede godt i gang med å forberede seg på åpenhetsloven. Forbrukertilsynet har flere gode tips til hvordan selskaper kan komme i gang med Åpenhetsloven. Her er noen tips hvis du er usikker på hvordan du skal ta dette videre i din bedrift: 

  • Involver ledelse og nøkkelpersoner som trenger å kjenne til loven.
  • Har dere ikke gjennomført aktsomhetsvurderinger, er det første steg. Det kan også være nyttig å oppdatere risikovurderinger. 
  • Sjekk at eksisterende policyer, systemer og rutiner svarer ut lovkrav og aktsomhetsvurderinger
    • Det er spesielt viktig å inkludere avdelinger og funksjoner relatert til leverandørkjede; innkjøp, produkt- og tjenesteutvikling, compliance, bærekraft, logistikk osv.
  • Sjekk at informasjon på nettsider og i eventuell rapportering er i tråd med åpenhetsloven. 

Les saken på SpareBank 1 Sørøst-Norge sine hjemmesider og ta kontakt dersom du lurer på noe.

I utarbeidelsen av Åpenhetsloven har det også vært diskutert om den på sikt også skal gjelde for mindre bedrifter. Det kan derfor være aktuelt for alle bedrifter å starte kartlegging allerede nå.