Til innholdet

Meny

Sorost Renter1

Folks forventninger mai 2023

Dette er et sammendrag av forventningsundersøkelsen 2023. Overordnet har undersøkelsen har målt tempen på husstandens økonomi og landets økonomiske situasjon, og sammenligner 2022 med 2023. Undersøkelsen er gjennomført i 17 kommuner i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Intervjuene ble gjennomført fra 29 mars til 17 april, med ca. 1 700 intervju (100 per sted). Det er beregnet en feilmargin på +/- 1,7 (total), 3,3 (fylke), og 6,2 (kommune).

I grafen vises endringene fra 2022 til 2023 for bedrifter (til venstre) og husholdninger (til høyre).

Undersøkelsen viser en betydelig forskjell mellom folks og bedrifters forventninger til det kommende året i Sørøst-Norge. Folk i regionen viser pessimisme med en forventningsindikator på -40, noe som indikerer en generell negativ holdning og bekymring for fremtiden. På den annen siden ligger bedrifters forventninger på 3, som indikerer en mer nøytral eller forsiktig optimisme blant bedriftene.

 

Denne forskjellen kan skyldes ulike faktorer. Folk kan være påvirket av økonomiske usikkerheter, endringer i arbeidsmarkedet og personlige økonomiske bekymringer. De kan også være påvirket av samfunnsmessige utfordringer og generelle stemninger som påvirker deres syn på fremtiden.

 

På den annen side kan bedriftene ha en mer objektiv vurdering av situasjonen basert på økonomiske indikatorer, markedsanalyser og deres egen forretningsplanlegging. De kan også være påvirket av tiltak som støtter næringslivet og bedriftsøkonomi.

 

Det er viktig å forstå disse forskjellene i forventninger og jobbe for å adressere bekymringene til folk og bedrifter i Sørøst-Norge. Dette kan inkludere tiltak for å stimulere økonomisk vekst, forbedre arbeidsmarkedet, tilby støtte til sårbare grupper og skape en mer positiv og stabil fremtidsutsikt for regionen.

 

Folks forventninger 2022 vs. 2023

Tross en generell oppgang i folks forventninger er det store forskjeller i de ulike kommunene.

 

En markant trend som kan observeres i regionen er den økende utviklingen i Telemark og Vestfold fra 2022 til 2023. Disse områdene har opplevd betydelige endringer og en positiv vekst i løpet av denne perioden.

 

Delindikatorene viser at folk i Sørøst-Norge er litt mindre negative til det kommende året sammenlignet med fjoråret, men det er fremdeles en utbredt pessimisme som preger deres forventninger.

Spesielt når det gjelder landets økonomi, er folk pessimistiske. De har en negativ oppfatning av den økonomiske situasjonen i landet og forventer ikke betydelige forbedringer på kort sikt.

For delindikatorene er det flere har i år svart at husstandens økonomi vil være «den samme» det neste året.

Når det gjelder husstandenes økonomi, er det flere som svarer at de forventer at den vil være «den samme» det kommende året. Dette kan indikere en forsiktighet blant folk når det gjelder økonomiske endringer og en forventning om stabilitet i deres personlige økonomi.

 

Det er fortsatt en lav investeringsvilje blant husholdningene, men bedre enn i fjor.


I 2023 er det rapportert er nedgang i bekymringer rundt mat, strøm og drivstoffkostnader. Det er fortsatt lave bekymringer for økte renter.

 

Last ned forventningsundersøkelsen mai 2023 her