Til innholdet

Meny

Forventninger blant bedrifter i Midt-Telemark

I forventningsundersøkelsen 2022 uttrykker bedrifter i Midt-Telemark og Nome et positivt syn på vekst i antall årsverk, omsetning, lønnsomhet og etterspørsel. Hovedindeksen for forventninger er målt til + 24, rett over snittet for Sørøst-Norge. Men Midt-Telemark skiller seg ut fra resten av regionen når det gjelder bærekraft og hva som driver og hindrer omstillingen. Videre kan du lese noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Midt-Telemark.

Kantar intervjuet i januar 2022 omtrent 1 000 bedrifter i Sørøst-Norge om deres forventninger til de neste 12 månedene. Statistikken for Midt-Telemark er hentet fra 46 bedrifter i området Midt-Telemark- og Nome kommune. Med et mindre utvalg er det viktig å ta til høyde for feilmarginer. Skalaen på forventningsindikatoren viser prosentandel positive svar minus negative svar fra - 100 til + 100, hvor 0 er nøytral.

 

Optimisme for næringsutvikling i 2022

I forventningsundersøkelsen kommer det fram at Midt-Telemark har positive forventninger til en økning i alle av undersøkelsens delindikatorer: årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel. Forventninger om etterspørsel er målt til hele + 41. Med unntak av noe lavere forventninger rundt omsetning følger Midt-Telemark forventningstrendene i resten av Sørøst-Norge.

Sammenligner vi Midt-Telemark med den nærmeste byen Skien ser vi flere likhetstrekk, men også noen forskjeller. Flere bedrifter i Midt-Telemark forventer en økt lønnsomhet (+ 26) sammenlignet med bedriftene i Skien (+ 17). Derimot er forventningsindikatoren for omsetning høyere i Skien (36) enn i Midt-Telemark (26). Det er også forskjeller mellom kommuner med samme størrelse, hvor forventninger rundt flere årsverk er i Midt-Telemark (+ 20) høyere enn nærliggende Notodden (+ 10).

Graf for forventninger blant bedrifter i Midt-Telemark
Bedrifter i Midt-Telemark er mer positive til lønnsomhet det kommende året, enn resten av bedriftene i regionen.

Alle bransjene i Midt-Telemark er enstemmige i sine positive forventninger til året. Med unntak av privat tjenesteyting ligger alle over gjennomsnittet for sine respektive bransjer Sørøst-Norge. Hovedindikatoren for forventninger er størst for reiselivet (+ 47) og lavest for varehandel (+ 21).

 

Midt-Telemark – et unikt perspektiv på bærekraft i bedrift

Midt-Telemark viser oss hvorfor det er viktig å «måle tempen» i hele regionen. Selv om bedriftene Midt-Telemark ligger på snittet når det gjelder forventningene til 2022 skiller de seg ut fra resten av områdene i Sørøst-Norge når det kommer til meninger rundt bærekraft og bærekraftig omstilling. I Sør-Norge mener 58 % av bedriftene at bærekraft er en mulighet, mens kun 44 % av bedriftene i Midt-Telemark mener det samme. I Sør-Norge er det oftest færre mindre bedrifter som ser kun positivt på bærekraft og omstilling.

Derimot betyr ikke disse tallene at området har en større andel negative holdninger til bærekraft.

Kun 6 % av bedriftene i Midt-Telemark ser på bærekraft som en risiko, mens en større andel bedrifter som anser bærekraft som både en risiko og en mulighet.

Untitled Design (10) (1)

Midt-Telemark skiller seg også ut når det gjelder hvilke drivkrefter og hindre som eksisterer i omstillingen til mer bærekraftig drift. Resten av Sørøst-Norge er samstemte i at tilgang til tilskudd eller annen finansiering vil være det største hinderet i omstillingen. Bedriftene i Midt-Telemark trekker istedenfor fram krav fra myndighetene som deres største hinder. Bedrifter i Sandefjord har til sammenligning satt krav fra myndigheter som deres største driver for den samme omstillingen.

Egne ansatte er sammen med etterspørsel fra kunder den viktigste drivkraften når det gjelder bærekraft i Midt-Telemark, kanskje fordi området preges av mindre bedrifter hvor de ansatte har større innflytelse på drift og planlegging.

Dylan Gillis Kdeqa3atnby Unsplash

Korona har ikke endret viktigheten av eksterne møter   

Midt-Telemark er blant områdene som ikke forventer mindre eksterne møter fremover. Som en mindre kommune kan det tenkes at reiser er nødvendig til bykjernene, men også bedrifter i større byer som Tønsberg forventer å fortsette med eksterne møter som før pandemien.

En generell trend i regionen, som Midt-Telemark er med på, er endring i bedriftens handlevaner. Hele 35 % av bedriftene melder om en forventet økning i netthandel, mens 26 % av bedriftene forventer å øke sine innkjøp lokal.

 

Kommunen er en god støttespiller

Bedriftene i Midt-Telemark setter krav fra myndighetene som sitt største hinder i omstilling til bærekraft, men har allikevel et generelt godt samarbeid med sin egen nærkommune.

39 % av bedriftene er fornøyd med måten kommunen legger til rette for næringsvirksomheten, et resultat som i Sørøst-Norge kun er slått av Sandefjord kommune.

Last Ned

Selv om Midt-Telemark er i toppen når det gjelder fornøyde bedrifter er ikke kommunen i bunn når det gjelder misfornøyde bedrifter. 22 % av bedriftene i området rapporterer at de er misfornøyde med hvordan kommunen legger til rette for næringsvirksomheten på. Dette tilsvarer gjennomsnittsverdien for hele Sørøst-Norge.

 

Interessert i å se hva bedrifter i Sørøst-Norges andre kommuner forventer? Se vår oversikt her.