Til innholdet

Meny

Sorost Text Image Kongsberg Bro Vannspeil

Større optimisme på Notodden enn i Kongsberg

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt temperaturen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene på Notodden er svakt optimistiske med tanke på fremtiden, mens næringslivet på Kongsberg er mer pessimistiske.

Denne artikkelen er basert på statistikk fra Forventningsundersøkelsen i Sørøst-Norge våren 2023. For en oversikt over resultatene fra Kongsberg og Notodden kan du laste ned rapportene under:

 

– Vi ser at Notodden har en positivtetsscore på 9 som er blant de mest positive i hele regionen, mens på Kongsberg er det en negativ score på 3. Så selv om avstanden er kort mellom de to byene er det stort sprik i fremtidstroen på de to stedene, sier Linda Velta som er regionbanksjef Telemark for SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Graf over forventninger i kommunene
I Notodden er det flere optimister enn i Kongsberg

Reiseliv skiller seg ut

Den mest positive bransjen i undersøkelsen er reiselivsnæringen. Selv om optimismen er litt lavere sammenlignet med i fjor, forventer bransjen også i år et godt år.

Lokalbanksjef Linda Velta

– Nå i sommersesongen viser undersøkelser at nærmere 60 % av oss skal feriere hele eller deler av ferien i Norge. Samtidig er kronekursen såpass lav at utenlandske turister nok kommer til å legge igjen mer penger i år enn tidligere. Det bidrar nok til fortsatt god optimisme i turistbransjen, sier Linda Velta.

Bygg og anlegg mest pessimistiske

Det er innen bygg og anlegg som den største pessimismen råder med en negativ score på 7. Det skyldes blant annet at det så langt i år har vært en stor nedgang i både igangsetting av nye boliger og salg av nybygde boliger. Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsetting av nye boliger er ned 41 % i forhold til samme tid i fjor.

– Det er ikke rart dette virker inn på bransjens syn på nærmeste fremtid. Når vi også ser en stor nedgang i bygging av fritidsboliger, slår dette også godt inn hos oss her i distriktet hvor det de siste årene har blitt oppført mange fritidseiendommer, forteller Velta.

Mye positivt som skjer

Som regionbanksjef kjenner Velta næringslivet på Notodden og Kongsberg godt. Jevnlig møter hun mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. Banksjefen er derfor også optimistisk på vegne av næringslivet på Notodden. Samtidig tror hun Kongsberg også vil klare seg bra fremover på grunn av flere store solide bedrifter.

– Til tross for tøffere tider for enkelte bransjer, er det et godt driv i store deler av næringslivet på Notodden. Det skjer mye spennende her, og det tas mange spennende initiativer. Så jeg er enig med bransjen selv, og har god tro på at det lokale næringslivet vårt, sier Linda Velta.