Til innholdet

Meny

Kort Og Betaling

I 2023 ønsker flere hjemmekontor

I fjor forventet få bedrifter i Sørøst-Norge å legge til rette for mer hjemmekontor etter korona. Ifølge en ny undersøkelse jobber derimot 43 % av ansatte nå regelmessig hjemme, og mye tyder på at trenden vil fortsette.

Kun 1 av 5 bedrifter forventet mer hjemmekontor

Mange bedrifter og ansatte valgte i 2020 hjemmekontor for å begrense smittespredningen. Når samfunnet åpnet, hadde mange merket fordelene med kontorplass i eget hjem.

I Konjunktur Sørøsts undersøkelse av bedrifters forventninger tidlig i 2022 var det derimot ikke mange bedrifter som forventet en økning i bruken av hjemmekontor. Kun 1 av 5 forventet at bruken av hjemmekontor ville øke sammenlignet med før korona. Av de bedriftene hjemmekontor er mulig for utgjør dette 40 % av bedriftene.

Like mange bedrifter forventet at bruken av hjemmekontor ville gå tilbake til normalen før pandemien, mens 9 % av bedriftene forventet en nedgang.

Slik svarte bedriftene da vi spurte dem om aktiviteter i 2022 sammenliknet med før korona:

Graf som viser bedrifters forventninger om hjemmekontor
1 av 5 bedrifter forventet at bruken av hjemmekontor ville øke det neste året. For de fleste bedriftene er derimot ikke dette et alternativ.

Hjemmekontor har kommet for å bli

I en ny undersøkelse fra Opinion viser det seg at bedriftene som forventet en økning predikerte riktig. 43 % av arbeidstakere i Norge har den siste måneden hatt hjemmekontor, og dette er noe de fleste ønsker å fortsette med.

64 % sier de ønsker samme andel hjemmekontor framover. 17 % ønsker derimot å øke antall dager de jobber hjemmefra. På den andre siden sier 12 % at de ønsker flere dager på arbeidsplassen istedenfor.

Ønsket om hjemmekontor er det samme, uavhengig av kjønn og alder. Derimot ønsker de med høyere utdanning oftere å jobbe hjemme.

Praksis og muligheter for hjemmekontor varierer stort avhengig av næring og arbeidskompetanse. I Vestfold og Telemark jobber en stor andel i industrien, hvor hjemmekontor sjelden er mulig

Boligkjøper På Mobil Og PC

Undersøkelsen viser at kun 61 % av bedriftene har innført restriksjoner på hjemmekontor. Bedriftenes respons kan være spennende å følge med på dersom de ansatte beholder sine ønsker om hjemmekontor.

 

Framtidens arbeidsliv kan preges av hjemmekontor

Sysselsetting i Sørøst-Norges kommuner er generelt høy ved inngangen til 2023. Mange bedrifter rapporterer at de mangler arbeidskraft og riktig arbeidskompetanse. Det er et tydelig rekrutteringsproblem i regionen.

For å være frampå i rekrutteringen av ansatte kan det være viktig å imøtekomme arbeidsmarkedets forventinger. I fjor høst spurte vi folk i Sørøst-Norge om deres arbeidsliv. Her pekte det seg ut noen forbedringsmuligheter for bedrifter i regionen.

Flesteparten av sysselsatte i regionen opplever mening med egen jobb, men færre opplever en god arbeidsbalanse eller frihet i planlegging av arbeidsdagen. Kan det å møte ansattes ønsker om hjemmekontor bidra til å forbedre skåren?

 

Slik svarte arbeidstagere i Sørøst-Norge om opplevelser rundt egen arbeidshverdag:
Graf som viser opplevelser av eget arbeid
Frihet til å planlegge egen arbeidsdag skåret lavest når vi spurte ansatte om forholdene på jobb.

Like regler gjelder hjemme som på arbeidsplass

De sysselsatte i Norge er beskyttet av en rekke lover for å sikre at de har anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder også på hjemmekontoret, og kontrolleres av Arbeidstilsynet.

Med hjemmekontor som fast ordning har arbeidstakeren rett på en avtale som blant annet spesifiserer arbeidstid, omfang av arbeidet, vedlikehold av utstyr, og sikrer det psykososiale arbeidsmiljøet. Verneombud og arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å ivareta ansattes interesser, også når de jobber hjemmefra.