Til innholdet

Meny

Råvaremangel for lokalt næringsliv

Ukraina og Russland er blant verdens største produsenter av viktige råvarer. Nå begrenses tilgangen kraftig. Hvordan påvirker dette næringslivet i regionen?

Krigen i Ukraina er en kraftig påminnelse om hvordan alt henger sammen med alt, og hvor avhengige vi er av hverandre. Når to av verdens største råvareprodusenter er i krig, påvirker dette husholdninger og næringsliv i hele verden.

Norge og vår region er intet unntak.

Vi har tatt en prat med 3 næringsdrivende i fylket. Felles for alle er at råvarepriser og -tilgang påvirker virksomheten deres.

 

LANDBRUK, TRANSPORT OG STÅL: Arne Martin Malerød, Asbjørn Næss transport og Fosstech er blant lokale bedrifter som merker krisen i Europa

Tilgang til gjødsel
Russland er en viktig eksportør av nitrogen, kalium og fosfor. Yara melder om knapp tilgang til råvarene, og prisene på kunstgjødsel har økt med 10 kroner kiloen.

Jern og stål
Ukraina er en stor eksportør av jern og stål. Landet er også helt i verdenstoppen på reserver av jernmalm, og flere andre metaller. Virksomheter som bearbeider metall eller bruker stål i byggeprosjekter, får derfor økte kostnader. 

Drivstoff og strøm
Oljeprisen stiger fordi det er usikkert om markedet får inn russisk olje. Da stiger drivstoffprisene. Energiprisene påvirker også strømprisen, noe som gjør at den allerede høye strømprisen blir enda høyere.

Landbruk

Arne Martin Malerød er melkebonde i Larvik, og har strøm, drivstoff og kunstgjødsel som viktige innsatsfaktorer i gårdsdriften. Situasjonen er dramatisk for Lågendals-bonden.


 I fjor betalte jeg ca. 4 kroner kiloen for gjødsel og hadde en total utgift på ca.150.000 kroner. Nå er kiloprisen 10 kroner og på vei oppover. Altså kan det se ut som de totale gjødselkostnadene tredobles, sier Arne Martin.

Melkerobot-anlegget han har investert i krever mye strøm, og med skyhøye strømpriser er utgiftsøkningen formidabel. Derfor har han nå investert i solcelleanlegg som han håper vil kunne betale seg inn på sikt.

— Melke- og kjøttprisene er bestemt av stortinget, så vi kan ikke kompensere med å øke prisene. Derfor er det økonomiske handlingsrommet vårt veldig begrenset.

— Jordbruksoppgjøret i mai vil avgjøre om vi i det hele tatt får noe kompensert. Det er mange spente bønder rundt omkring, sier Malerød.

Prosessteknologi

På Borgeskogen i Stokke har FossTech lokaler på 3,500 kvadratmeter til kontorer og produksjon. Bedriften har spesialisert seg på å innkapsle avansert elektronikk inn i metall og komposittmaterialer, og leverer unike løsninger til subsea og samferdsel.

Administrerende direktør Steven Foss er tydelig på at situasjonen er krevende.

— Ulike legeringer av metall og plast viktige innsatsfaktorer for oss, og vi merker godt at tilgangen blir dårligere og prisene øker, sier han.

— Men det summen av mange faktorer som er hovedutfordringen. Økte råvarepriser, leveranseproblemer og økte fraktpriser gjør at våre leveranser til kundene blir uforutsigbare, sier Foss.

— Og som ikke det var nok - på toppen av det hele kommer de skyhøye strømprisene.

Transport

Dieselprisene har skutt i været den siste tiden, og det merkes hos Asbjørn Næss i Kvelde. Transportfirmaet har 21 lastebiler fordelt på 5 tankbiler, 2 containerbiler og 14 trelastbiler.

Firmaet kjører all trelast for Bergene Holm, drivstoff for Circle K samt containerkjøring for både bedrifter og private.

Daglig leder Asbjørn Næss forteller at kostnadene har økt med 8 % siden nyttår. Bilene går kontinuerlig. Det er ikke noe alternativ å begrense bruken.

— Våre 21 biler har kjørt 150.000 km i mars, og bruker 4,5 liter på mila. Når vi da vet dieselprisen har økt med 2,5 kr literen, blir matematikken enkel og svaret dramatisk for oss.

— Dyrt, med to streker under svaret!

Næss forteller også om en betydelig kostnadsøkning på produktet AdBlue.

— AdBlue injiseres inn i bilenes eksosanlegg for å rense avgassene fra dieselmotorene. Produktet er kraftkrevende å produsere, og literprisen steg med over 5 kroner forrige mandag.