Til innholdet

Meny

Satser på sol

Kriser utløser ofte nye forretningsmuligheter. Bare spør solcellemontørene hos Greenstat i Larvik.


I VEKST: Greenstat ansetter en ny montør hver måned.


Nyhetsbildet preges av virksomheter som utfordres av råvaremangel og høye strømpriser. Men med en krise følger nye behov og nye muligheter.

Greenstat Energy Installation i Larvik opplever enorm pågang og klarer ikke å besvare alle kundehenvendelsene som kommer inn.

– Vi åpnet i januar og det har vært et massivt trykk fra dag én, forteller daglig leder Sebastian Farmen. – De høye og ustabile strømprisene gjør at folk vil ha forutsigbarhet fremover, og da er strøm fra solceller en god løsning.

Greenstat Energy Installation er et datterselskap av Greenstat ASA - et energiselskap delvis eid av Aker. Sebastian (29) og barndomskompisen Sveinung Isaksen (30) åpnet Larviks-kontoret i januar, med Vestfold-Telemark som viktigste markedsområde.

Solceller på låvetak

–Vi er gode på store anlegg, og har næringsdrivende som viktigste kunder. Hver eneste uke monterer vi solcelleanlegg som leverer energi tilsvarende forbruket til to eneboliger, forteller Isaksen.

Han forteller at de har montert mange anlegg på låvetak hos bønder hvor strøm er en viktig innsatsfaktor for produksjonen.

–Tilgangen til russisk gass er en viktig driver for at prisene på strøm og kunstgjødsel har skutt i været, og situasjonen er dramatisk for mange bønder. Det føles meningsfullt å kunne hjelpe en viktig næring med forutsigbarhet.

Handler ikke bare om økonomi

Et av de største låvetakene i distriktet befinner seg på Steinsholt i Lågendalen – hos Røsholt Maskin AS. Taket er dekket med solcellepaneler fra Greenstat og produserer ca. 70.000 kwh i året.

På gården bor Nils Jakob Røsholt. Han er også daglig leder av firmaet, som selger landbruksmaskiner. I låven har Røsholt Maskin både kontorer, lager og verksted.

–Vi bruker ca. 100.000 kwh i året, og dekker dermed 2/3 av forbruket vårt med solcelleanlegget, sier Nils Jakob.

–Investeringen for et slikt anlegg er stor, men med dagens strømpriser er det helt klart verdt det. Med mer normale strømpriser er jeg litt mer usikker, men jeg tror strømprisene generelt vil holde seg høye fremover, sier Røsholt.

–Men det handler ikke bare om økonomi. Det handler om å ta et standpunkt, bidra til det grønne skiftet. Det føles godt å være selvforsynt med strøm!


70.000 kWH: Med et årlig forbruk på 100.000 kwh er Røsholt Maskin nå nesten selvforsynt med strøm.

Avhengige av rask levering

Greenstat får montasjeutstyret fra Tyskland, mens panelene bestilles fra Kina. Sebastian Farmen forteller om en bransje som berøres av krigen i både positiv og negativ forstand.

– Det er litt begge deler for oss. Vi opplever en enorm etterspørsel, samtidig som priser og leveringstider også øker, sier han.

– Strømprisene er skyhøye og kundene forventer raske leveranser. Derfor må vi være smarte i måten vi bestiller på og sørge for så raske forsendelser som mulig.

" Et solcellepanel har en teknisk levetid på 30 år. Med basepris 60 øre pr kWt er de fleste anlegg for næringsbygg innspart på 8-9 år "

Bilder+Til+Op

30 års levetid

Farmen forklarer at panelene nå koster dobbelt så mye pr. watt som midt i koronaperioden, hvor prisene var historisk lave. Allikevel er det lønnsomt for kundene å montere solceller.

–Med dagens skyhøye strømpriser vil investeringen betale seg inn rekordraskt. Men vi skisserer ofte en basestrømpris på 60 øre kw/t for kundene våre, og bruker dette som utgangspunkt for investeringsvurderingen.

Et solcellepanel har en teknisk levetid på 30 år. Med basepris 60 øre pr kWt er investeringskostnaden for de fleste anlegg for næringsbygg tilbakebetalt på 8-9 år. Med dagens priser er investeringen tilbakebetalt på 4-5 år. 

–Selv med mer normale strømpriser, opplever kundene våre at investeringen vil lønne seg. I tillegg bidrar man til det grønne skiftet og får den gode følelsen av å være selvforsynt med strøm.

 

GREENSTAT: Prosjektleder Sveinung Isaksen, solcellemontør Marius Sveinungsen og daglig leder Sebastian Farmen