Til innholdet

Meny

Hva gjør et område attraktivt?

En rekke faktorer påvirker et områdes attraktivitet. Det bør blant annet være en god balanse mellom næringsutvikling og bostedskvaliteter, sier Knut Vareide, seniorforsker i Telemarksforskning.

03 Knut Vareide 031218

– Bostedsattraktivitet og næringsutvikling bør følge hverandre for å skape god attraktivitet over tid, påpeker Vareide.

Nettopp det ser vi både i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke. Konjunktur Sørøst* viser at de fleste kommunene i regionen hadde netto tilflytting i 2021.

Høna eller egget?

Sett under ett har regionen en positiv attraktivitet for både bosetting og næringsliv, nettopp den kombinasjonen som bidrar til vekst over tid. Kombinasjonen av disse faktorene har bidratt til vekst blant annet i Holmestrand. Kommunen har god tilgang til næringstomter med nærhet til E18 og dessuten fokus på boligbygging. 

– Det er attraktivt å flytte til steder der det bygges, noe som forutsetter tilgang til tomteareal. Det kan også tenkes at det bygges fordi folk ønsker å bo der. Hva som er årsak og virkning når det gjelder boligbygging, er ikke entydig, sier han.

Mer for pengene

Før koronapandemien var det en klar tendens til at flere flyttet til storbyene. De to siste årene har dette imidlertid snudd. Et viktig stikkord er «koronaflukt», først og fremst fra Oslo til nærliggende områder – som Sørøst-Norge.

Adobestock 246212029

Større boareal for mindre penger og mer bruk av hjemmekontor er noe av forklaringen. Med økt bruk av hjemmekontor utvides og forsterkes tendensen til at vi bosetter oss lenger unna arbeidsstedet. Mobiliteten er også større fordi «alle» har bil. Da er det ikke lenger så viktig å bo i nærheten av arbeidsplassen.

Bostedskvalitet blir viktigere

– Vi velger bosted på andre premisser enn før. Det gjør at bostedskvalitetene blir viktigere, og arbeidsplasskvalitetene mindre viktige enn før. Områder med høy bostedsattraktivitet tjener på dette, mens områder der det ikke er så attraktivt å bo, taper, sier seniorforskeren.

Vareide forteller også at det over tid har vært en tendens til større vekst på øst- enn vestsiden av Oslofjorden.

Kanskje trenden nå er i ferd med å snu? Av kommunene i region sørøst er det særlig Holmestrand, Sandefjord og Tønsberg som positivt skiller seg ut når det gjelder bostedsattraktivitet.

 

*Konjunktur Sørøst omfatter foreløpig følgende steder: Drammen, Holmestrand, Horten, Kongsberg, Larvik, Midt-Telemark, Notodden, Porsgrunn, Sandefjord, Skien og Tønsberg.