Til innholdet

Meny

Tilgjengelighet og kundemakt

Konkurransen er global, teknologi endrer vaner og forbrukerne står stadig sterkere i et transparent og digitalt marked, fastslår Ingebjørg Tollnes, leder av Sandefjord Næringsforening.

Tall fra SSB viser at netthandelen økte med 37,8 prosent fra 2019–2020, godt hjulpet av koronapandemien som fikk flere av oss til å handle på nett. Enda ferskere tall viser at netthandelen i Norge økte med ytterligere 13,5 prosent fra desember 2020 til desember 2021 (www.nhosh.no).

Microsoftteams Image (1) (1)

 

 

Netthandelhovedstaden Sandefjord

Er økningen i netthandel en utvikling som har kommet for å bli?

– Ja, det tror jeg, svarer Tollnes. Hun har blant annet bakgrunn fra Komplett, som ved oppstart i 1996 var Norges første nettbutikk. Siden har mange flere netthandelaktører kommet til, og i dag utgår over 10 prosent av landets omsetning innen netthandel fra Sandefjord.

Ingebjørg Tollnes

– Selv om det de siste 20 årene har vært en gradvis vekst i netthandelen, har den i mange år totalt sett ligget godt under 10 prosent av den totale varehandelen. Men vanene våre endrer seg, og i dag orienterer vi oss både i butikk og på nett når vi skal handle. Det meste av handelen foregår likevel fremdeles i den fysiske butikken, selv om netthandelen de to siste årene har økt betydelig, sier Tollnes.

Digital synlighet gir flere kunder

I dagens globale marked der mye skjer digitalt, gjelder det å være på tå hev for å møte kundenes krav og behov for informasjon og tilgjengelighet. Den erfarne netthandleren, som det blir stadig flere av, forventer en sømløs handel der ting går raskt, prisene er gode, og der du kan bestille fra mobilen om morgenen og få det levert på døra om kvelden.

Men nettsider, sosiale medier og digital synlighet er langt fra er det eneste som teller, understreker Tollnes.

 

– Det gjelder å være god på det kunden ikke får på nett, som fysisk kundekontakt og god service i butikk. God kundeservice går aldri av moten, påpeker Tollnes.

Adobestock 1404638

Kreativ handelsstand

Sandefjord ligger på syvendeplass i NHOs kommune-NM målt på næringsvariasjon. Hva særpreger næringslivet i kommunen?

– Sandefjord har et variert næringsliv med mange private aktører, og jeg opplever at det er et nært og godt samarbeid på tvers av næringene og vilje til å dele kompetanse. Vi drar fordel av å være en netthandelsby, men har også en aktiv handelsstand med kreative aktører som finner nye måter å nå kundene på. Byens næringsliv er godt rigget for å møte fremtidens utfordringer, mener Tollnes.

Sandefjord kommune har et mål om å bli best i landet på næringsutvikling. Det legges til rette for både eksisterende og nye bedrifter, blant annet med aktiv satsing på gründerskap og utvikling av nye arbeidsplasser.

– Det er mange gode initiativer rundt om i kommunen, og vi har et rikt kultur- og fritidstilbud. God og strategisk geografisk plassering er også er et pluss, med kort vei til flyplass, jernbane og E18, avslutter Ingebjørg Tollnes.