Til innholdet

Meny

Venter På Tog

Tre kommuner i Sørøst-Norge merker stor innpendling

Hver morgen reiser mange arbeidstakere i regionen over kommunegrensene for å jobbe. Grafer fra Konjunktur Sørøst viser at det er spesielt tre kommuner i Sørøst-Norge som trekker til seg arbeidskraft fra resten av regionen.

Kun fire kommuner i Sørøst-Norge har nettoinnpendling – at flere arbeidstakere reiser inn til kommunen for arbeid enn ut. Tønsberg, Kongsberg, Lier og Porsgrunn er altså unike i sin region.

 

Graf over pendling i Sørøst-Norge
Tabellen viser forholdet mellom utpendling og innpendling i kommunen – jo lavere prosent, dess høyere innpendling.

 

Tønsberg har størst innpendling i Sørøst-Norge

Med en nettoinnpendling på +12 % er det Tønsberg som har størst andel innpendling i Sørøst-Norge. Tønsberg er faktisk den eneste kommunen i Vestfold hvor det er flere som reiser inn til kommunen for å jobbe, enn ut.

 

Graf over utpendling til Tønsberg

Graf over kommunene hvor flest reiser til Tønsberg for arbeid.

 

Den største innpendlingen til Norges eldste by, kommer fra Færder, Sandefjord og Horten. Til sammen reiser det daglig over 10 000 arbeidstakere til Tønsberg fra de tre nabokommunene.

Ingeborg Berg

– At det er mange fra Færder som pendler inn til «byen» for å jobbe, har jo sine naturlige forklaringer. Tønsberg har mange funksjoner som begge kommunene drar stor nytte av. Det som er litt overraskende er at det er cirka like mange fra Sandefjord som pendler inn til Tønsberg som det er fra Færder, sier Skaalen Berg.

Ingeborg Skaalen Berg er bærekraftsrådgiver i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Hun peker til at Tønsberg skårer høyt mye på grunn av et godt og variert jobbmarked med en god kombinasjon av offentlige og private arbeidsplasser som trekker til seg mange ulike arbeidstakere.

Av de over 32 000 arbeidsplassene i kommunen er 62 % i privat sektor, med handel, tjenesteyting og næringsmiddelindustri som store næringer.

Men den største arbeidsgiveren i kommunen er Sykehuset i Vestfold, sammen med Tønsberg kommune.

Blant de nesten 13 000 offentlige arbeidsplassene i kommunen finner vi også store arbeidsgivere som Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Sør-Øst politidistrikt, Vestfold Fylkeskommune, Statsforvalteren og Helfo store offentlige arbeidsplasser. 

– At det er så mange offentlige arbeidsplasser, trekker til seg mange høyt utdannede arbeidstakere fra kommunene rundt. For nabokommunene har ikke like stor andel av offentlige arbeidsplasser som Tønsberg har, forteller Skaalen Berg.

 

Teknologibyen Kongsberg er et attraktivt arbeidssted

Kongsberg region er området som tiltrekker seg flest arbeidstakere sør i Buskerud. Med en nettoinnpendling på +9 % er kommunen kun slått av Tønsberg.

Den største innpendlingen til kommunen kommer fra Drammen, Notodden og Øvre-Eiker. Til sammen reiser det daglig over 2 500 arbeidstakere til Kongsberg fra de tre nabokommunene.

Ann-Kristin Hjalland er lokalbanksjef for SpareBank 1 Sørøst-Norge i Kongsberg, og merker selv på det høye trykket med innpendlere til byen.

 

Ann Kristin Hjalland (1)

– At det er mange fra Notodden som pendler inn til jubileumsbyen for å jobbe, er naturlig. I Kongsberg finner vi mange funksjoner som begge kommunene drar stor nytte av. Samtidig er det korte avstander til Drammen og Øvre Eiker, noe som gjør det raskt å reise til Kongsberg fra disse to kommunene, sier Hjalland.

 

Kongsberg er kjent for å være hjem for en teknologiindustri i verdenstoppen. Men det er ikke kun ingeniører og andre industriansatte som reiser inn til kommunen. Kongsberg har også en god kombinasjon av offentlige tjenester som trekker til seg et mangfold av arbeidstakere.

– Av de over 17 000 arbeidsplassene i kommunen er 75 % i privat sektor. Her har Kongsberg blant annet en imponerende rekke av kompetansebedrifter som trekker til seg mye høyt kvalifisert arbeidskraft, forteller Hjalland.

Porsgrunn har størst innpendling i Grenland

Lengst sør i regionen er det Porsgrunn som tiltrekker seg mange arbeidstakere. Med +1,4 % i nettoinnpendling er kommunen én av fire i regionen med nettoinnpendling.

I Telemark viser Ingeborg Skaalen Berg pendlertall fra området. Her pendler mange til Porsgrunn. Hun er ikke overrasket over tallene og peker på Herøya som en naturlig forklaring – med sine 80 ulike leietakere og over 2 500 arbeidsplasser.

Sorost Text Image Porsgrunn Elva Porselensfabrikken Industri

– Av de rundt 18 000 arbeidsplassene i kommunen, er 67 % i privat sektor. Porsgrunn har gjennom flere tiår bygget opp en imponerende rekke av kompetansebedrifter som trekker til seg mye høyt kvalifisert arbeidskraft. I tillegg har byen et godt utdanningstilbud med ingeniørutdanning på USN som samarbeider med mange av fagmiljøene på Herøya, forteller Skaalen Berg.

 

Mange av disse pendlerne er lokale – hele 5 000 arbeidstakere reiser fra Skien for å jobbe i nabokommunen. De neste på lista er Bamble og Larvik. Til sammen reiser det daglig rundt 7000 arbeidstakere til Porsgrunn fra de tre nabokommunene.

– Det er tette bånd og korte avstander i Grenland, så det er naturlig at mange pendler over kommunegrensene for å dra på jobb, sier Skaalen Berg.

Høyere lønn kan trekke til seg arbeidskraft

En likhet mellom Porsgrunn og Kongsberg er at kommunene har en høyere gjennomsnittslønn enn sine naboer. I Kongsberg finner vi også den høyeste gjennomsnittslønnen i regionen. Her er det nok igjen tettheten av teknologi-bedrifter i byen som trekker opp.

– Vi ser at både gjennomsnittslønnen for menn og kvinner ligger høyere enn for de andre kommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Imidlertid henger kvinnene fortsatt etter mennene når det kommer til lønn, til tross for at gjennomsnittslønnen for kvinner på Kongsberg er høyere enn for kvinner i de andre kommunene, forklarer Skaalen Berg. 

Skaalen Berg kan derimot peke på et vesentlig skille i regionen – menn tjener i snitt cirka 8 % mer i Porsgrunn enn i Skien, men for kvinnene utgjør forskjellen kun 3 % i favør Porsgrunn.

– Vi ser at både gjennomsnittslønnen for menn og kvinner ligger høyere enn for de andre kommunene i Telemark. Men kvinnene henger fortsatt etter mennene når det kommer til lønn, til tross for at gjennomsnittslønnen for kvinner i Porsgrunn er høyere enn for kvinner i nabokommunene, forklarer Skaalen Berg. 

 

Mange reiser inn til Oslo

Selv om de tre kommunene har en netto innpendling merker de fortsatt at mange reiser ut av kommunen for å jobbe. Spesielt de større nabokommunene trekker til seg mange arbeidstakere.  

Men innpendling skjer ikke kun mellom nabokommuner. Tall fra Konjunktur Sørøst viser at over 20 000 arbeidstakere tar med seg sin kompetanse inn til i Oslo. Det tilsvarer 56 regiontog på Vestfoldbanen på full kapasitet, én vei.

Blant de åtte kommunene med størst utpendling til Oslo er fordelingen slik:

Mange tiltak kan gjøres for å beholde flere viktige arbeidstakere i regionen.

– Selv om det er mange som pendler ut til Oslo, er det blitt et skifte her etter pandemien. Nå er det mange flere som velger å jobbe noen dager hjemmefra i uka og noen dager på kontoret i Oslo. Samtidig er det flere store selskaper som oppretter lokalkontorer i både Telemark, Vestfold og sør i Buskerud. Det gjør at reisingen er blitt betydelig redusert for mange som tidligere satt seg på toget inn til Oslo hver dag. Samtidig har mer utstrakt bruk av hjemmekontor gjort det lettere å flytte til Sørøst-Norge, og samtidig beholde jobben i Oslo, forklarer Skaalen Berg.

 

Interessert i hvor dine kolleger pendler fra og hvor dine naboer pendler til? Sjekk ut mer statistikk om arbeid og pendling på siden til din kommune her på Konjunktur Sørøst.