Til innholdet

Meny

BM (1)

Lønnsomhet er ikke alltid lønnsomt

Ingen andre steder i Norge har like høy andel lønnsomme bedrifter som Sørøst-Norge, og Telemark har landets mest lønnsomme næringsliv. Men høy lønnsomhet er ikke alltid bare positivt. Her viser vi sammenhengene mellom næringslivets lønnsomhet og vekst i landets fylker.

Det er flere mål for lønnsomhet i en bedrift. Et enkelt og praktisk mål er å se på bedriftens resultat før skatt. Dette har vi tidligere skrevet om på Konjunktur Sørøst:

I denne artikkelen ser vi på hvordan lønnsomheten i næringslivet varierer i ulike områder, og hvilken sammenheng dette har med veksten samme sted. Vi ser da på andelen av bedriftene som har et positivt resultat før skatt.

På landsbasis var det 58 prosent av bedriftene som hadde et positivt resultat før skatt i 2022.

Karat over Norge
Figur 1: Andel foretak med positivt resultat før skatt i 2022. Data fra Brønnøysundregisteret bearbeidet av Telemarksforsking. Utvalg: Foretak med minst to ansatte i 2022.

Målt på denne måten var det Telemark som hadde den høyeste andelen lønnsomme bedrifter, hvor 60,5 prosent av bedriftene hadde et positivt resultat før skatt i 2022. Også Buskerud og Vestfold hadde en høyere andel lønnsomme foretak enn landsgjennomsnittet dette året.

Region Sørøst er derfor et område med en høy andel lønnsomme bedrifter, i det minste i regnskapsåret 2022.

Områdene med lavest lønnsomhet i næringslivet var Hedmark, Nord-Trøndelag og Oslo.

 

Lønnsomhet betyr ikke alltid vekst 

Et mer lønnsomt næringsliv burde kanskje være synonymt med bedre vekst. Men ser vi på hvilke områder av landet som hadde sterkest vekst i næringslivet i 2022, er det tilsynelatende liten sammenheng mellom lønnsomhet og vekst.

Fylke

Vekst ansatte

Lønnsomhet

Telemark

0,4 %

60,5 %

Rogaland

2,3 %

59,6 %

Aust-Agder

2,4 %

59,4 %

Sør-Trøndelag

2,9 %

59,2 %

Buskerud

1,5 %

59,2 %

Vestfold

1,4 %

59,0 %

Sogn og Fjordane

0,6 %

58,9 %

Troms

2,5 %

58,8 %

Finnmark

-0,7 %

58,7 %

Vest-Agder

1,8 %

58,7 %

Akershus

2,7 %

58,6 %

Møre og Romsdal

1,6 %

58,4 %

Nordland

1,2 %

57,8 %

Østfold

1,8 %

57,5 %

Hordaland

2,3 %

57,4 %

Oppland

-0,1 %

56,2 %

Oslo

4,9 %

56,1 %

Nord-Trøndelag

2,7 %

55,9 %

Hedmark

1,4 %

54,4 %

Telemark, som hadde den høyeste lønnsomheten i næringslivet hadde tredje lavest vekst i antall ansatte i 2022. Oslo, som hadde tredje lavest lønnsomhet fikk den klart sterkeste veksten i antall ansatte dette året.

Det er tilsynelatende ingen sammenheng med lønnsomheten i næringslivet i et område og veksten i næringslivet i et område. Det kan henge sammen med at lønnsomheten i en bedrift er sterkt avhengig av alderen til bedriften.

Nyetablerte bedrifter har ofte et negativt resultat før skatt de første leveårene, men vokser klart mer enn eldre bedrifter. Disse bedriftene finner vi flest av i Oslo-området, og kan forklare hvordan næringslivet her har en lav andel bedrifter med positivt resultat og samtidig en høy vekst i næringslivet.

 

Gründere og nyetableringer er ikke alltid umiddelbart lønnsomt, og går ofte med underskudd de første årene. Men dersom de lykkes bidrar de til invasjon og vekst i området.

Kontormiljø

Næringslivet i Sørøst – lønnsomhet og vekst

I 2022 hadde Sørøst-Norge bedre lønnsomhet enn i resten av landet, men med en lavere vekst. Det er imidlertid forskjell fra kommune til kommune innenfor regionen.

Scatterplot

I 2022 hadde tre kommuner næringsliv med både høyere lønnsomhet og bedre vekst i antall ansatte i næringslivet enn regionens gjennomsnitt. Dette var Holmestrand, Lier og Porsgrunn. Holmestrand hadde klart best vekst i antall ansatte i næringslivet dette året.

Sandefjord, Horten og Modum hadde både lavere lønnsomhet og lavere vekst enn gjennomsnittet dette året.

De fleste kommunene i Sørøst-Norge hadde en kombinasjon av god lønnsomhet og lav vekst i antall ansatte dette året. Nome hadde den høyeste andelen bedrifter med positivt resultat før skatt i 2022.