Til innholdet

Meny

Venner På Fest

Økende andel leier bolig i Sørøst-Norge

Mange unge sitter på en boligdrøm, mens andre ønsker fleksibiliteten av å være leietaker. Statistikken viser at de fleste husholdninger i regionen bor i boliger de eier selv, men at en stadig større andel blir leietakere. Det er store forskjeller på tvers av kommunegrensene, og trenden kan tyde på at forskjellene vil fortsette å øke.

Tallene i artikkelen baserer seg på grafer og tall tilgjengelig på sidene til kommunene på Konjunktur Sørøst. Målenhetene baseres seg på antall husholdninger, og om de er registrert som selveiere, bosatt i andels- eller aksjeleilighet, eller leietakere. Statistikken hentes fra SSB, og oppdateres årlig på hver enkelt nettside for kommuner dekket av Konjunktur Sørøst. Tallene publiseres ikke av de mindre kommunene, og derfor er Sigdal, Siljan, Krødsherad og Nome ikke inkludert i oversikten.

 

De fleste i Sørøst-Norge er selveiere

I Sørøst-Norge bor de fleste i en bolig de eier selv. Tall for 2023 viser at 63 % av husholdningene her er selveiere, og 15 % eier andel i et borettslag. Totalt sett betyr det at 78 % av husholdningene bor i en bolig de eier selv, 1,3 % høyere enn i resten av landet.

En lavere andel leietakere kan bety at flere husholdninger i regionen har hatt muligheten til å kjøpe og eie egen bolig.

Det er også naturlig at en del av befolkningen ønsker å leie bolig. Mange av leietakere kan tenkes å være yngre og enslige, studenter, eller ha et ønske om mer fleksibilitet.

Tallene for eie- og leieforhold i kommunene kan derfor også si noe om befolkningen som bor der, befolkningsveksten og boligutviklingen lokalt.

 

Ser man på prosentvise endringer for regionen ser det ut som det er små bevegelser fra 2020 til 2023. Men totalt i Sørøst-Norge har det blitt nesten 8 000 flere husholdninger registrert som eiere og over 3 000 flere registrert som leietakere.

Økning i boforhold

Boblene viser økningen i antall husholdninger i Sørøst-Norge som er registrert som selveier, i borettslag eller som leietaker av boligen de bor i fra 2020 til 2023.

Forholdet mellom eie og leie hold seg ganske stabilt de siste fire årene.

  • Andelen selveiere har sunket med 0,3 prosentpoeng
  • Andelen som bor i borettslag har holdt seg stabilt på 15 prosent
  • Andelen som leier hør økt med 0,3 prosentpoeng

Men selv i Sørøst-Norge betyr en liten prosent på 0,3 prosent mange hundre familier, i en region som i 2023 var hjem til 270 320 husholdninger.

Trenden er lik over hele landet – det er stadig flere som ender opp som leietakere.

 

Buskerud er eneste fylket uten tilbakegang

Det er store lokale forskjeller i utviklingen på eiere og leiere i de ulike fylkene. Med en generell tilbakegang i Sørøst-Norge er Buskerud eneste fylke som holder seg stabil på andelen boligeiere, uten endring i andelen boligeiere siden 2020.

Vestfold har den største tilbakegangen på -0,6 prosent, mens Telemark har en tilbakegang på -0,28 prosent.

 

Kart over Sørøst
Kartdiagrammet viser endringen i prosentandelen boligeiere fra 2020 til og med 2023 for hvert av fylkene i regionen. Merk at ikke alle kommunene i regionen er med i datagrunnlaget.

Drømmen om egen bolig ble en realitet for Adrian 

Til tross for at det blir en større andel leietakere i regionen øker antallet nye boligeiere i Sørøst-Norge år for år.

I 2023 var Adrian en av mange nye førstegangskjøpere, som realiserte drømmen om egen bolig. Det var gjennom et møte med rådgiver Jon Gjelstad Andersen i SpareBank 1 Sørøst-Norge at drømmen ble en realitet.

Ny boligeier og rådgiver

Med gode råd fra sin rådgiver i SpareBank 1 Sørøst-Norge ble drømmen om egen bolig ble en realitet for Adrian Grinde Austad (22), her sammen med privatrådgiver Jon Gjelstad Andersen fra SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Sammen utarbeidet de et budsjett og en spareplan, som balanserte mellom å bo, og å leve. 

Jon Gjelstad Andersen kan fortelle at en stabil inntekt, målrettet sparing til egenkapital og stå-på-vilje er hva som sikret Adrian egen bolig. Da ble det lettere for banken å bidra med den siste resten for boligkjøpet.

Les mer om hvordan Adrian sikret seg egen bolig hos SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Flere gjør som Adrian – selv om andelen leietakere stiger vokser antallet boligeiere i hele Sørøst-Norge år for år. Det betyr at mange husholdninger får oppfylt sin boligdrøm i alle regionens kommuner.

 

Interessert i hva som skjer i din kommune? Besøk nettsiden for din kommune for å oppdatere deg på lokal boligstatistikk, eller sjekk ut våre lokalsaker om forskjeller og utvikling i eie- og leieforhold: