Til innholdet

Meny

Ungt Par Skal Kjøpe Leilighet

Stadig flere leier bolig i Sandefjord

Selv om de aller fleste i Vestfold eier egen bolig, har antall personer som leier økt jevn og trutt de siste årene. Endringer merkes spesielt i Sandefjord. Fortsetter trenden slik fremover, vil snart hver fjerde husholdning i byen være leietakere.

Totalt er det 23 % av husstandene i Sandefjord som leier bolig. Og vi ser at det er blant familiene med lavest inntekt at leieprosenten er absolutt høyest, forteller Fredrik Thorsen, Lokalbanksjef Sandefjord og Larvik i Sparebank1 Sørøst-Norge.

 

Høyere enn snittet for resten av Vestfold

Snittet for Vestfold er på 21%. Slik sett ligger Sandefjord litt over gjennomsnittet i fylket når det kommer til utleie.

Det har også vært en økning i antallet som leier i byen de siste årene.

Tallene baserer seg på informasjon fra blant annet SSB, og er tilgjengelige her på Konjunktur Sørøst.

 

Slik var fordelingen av andelen husholdninger registrert som andelseiere, selveiere og leietakere i 2023:

Graf over boforhold i Vestfold

 

Graf over trender i boforhold
Grafen viser utviklingen i andelen husholdninger registrert som leietakere i de ulike kommunene i Vestfold.

–  Mange steder som har høy utleieandel kjennetegnes gjerne av å være et studentsted, som Horten og Bø i Telemark, men det er jo ikke tilfelle i Sandefjord. Her ser vi at det er folk i alle aldre som leier bolig. Særlig i sentrum er det en større andel blokkbebyggelse med leieboliger, sier Thorsen.

 

Flest med lavest inntekt leier

Ca. 65 % av alle de som leier, er blant den fjerdedelen i Sandefjord som har lavest inntekt.

I tillegg har Sandefjord en høyere andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt enn landssnittet. Sammenlignet med nabobyene er det også flere som bor trangt her.

– 13,4 prosent av barna i Sandefjord kommune bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er mer enn to prosent høyere enn landsgjennomsnittet. En stor andel av disse husholdningene leier bolig, forklarer Thorsen.

Leieprisene har også steget

Det er ikke bare boligprisene som har økt mye de siste årene, også leieprisene har økt mye.

Ifølge tall fra Utleiemegleren, var gjennomsnittsleien for en bolig i Vestfold på 13 011 kroner ved årsskiftet. Dette er 7,9 % høyere enn på samme tid i fjor.

– I et leieforhold er det viktig å ha papirene i orden med en ryddig leiekontrakt som sikrer både utleier og leietakers interesser på en god måte. Samtidig er det viktig å ha en god depositumskonto. Det sikrer at utleier har en sikkerhet om leie uteblir eller noe blir ødelagt. Samtidig er det leietaker som eier kontoen, noe som hindrer at utleier kan ta ut penger fra kontoen urettmessig, sier Thorsen.  

Kommunen legger til rette for boligbygging

Sandefjord er rangert som den beste storkommunen i landet til å fremme boligbygging, Det kommer frem i NBBLs landsomfattende undersøkelse «Boligvennlighetskåringen», gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse.

I Sandefjord er behandlingstiden kort, og 98,6 % av alle søknader om igangsettelse av boligbygging blir godkjent. 

 

Graf over boligutvikling i Sandefjord

I Sandefjord har det siden 2018 blitt bygd flere boliger per innbygger sammenlignet med gjennomsnittet for Norge. Grafen er hentet fra sidene til Sandefjord kommune her på Konjunktur Sørøst.

 

– For mange kan det være praktisk i ulike livsfaser å leie for en periode. For de som virkelig ønsker å ta steget over til å bli boligeiere, har Sandefjord en høy boligreserve og flere boliger med et rimelig innstegsnivå som legger til rette for å få flere inn på boligmarkedet i kommunen, sier Thorsen. 

Muligheter for å komme seg inn på boligmarkedet

Å eie egen bolig kan ha betydelige fordeler og bidra til økonomisk stabilitet. Verdistigningen på boligen er også med å bygge opp egenkapitalen din over tid. Når du leier, er det kun utgiftene til husleien som eventuelt stiger over tid.  


– Verdiøkningen er en av mange økonomiske fordeler med å eie egen bolig. Det finnes derfor flere ulike typer boliglånsløsninger designet for å hjelpe folk inn på boligmarkedet. Så er du i et leieforhold i dag, men har en drøm om å bli boligeier, snakk med banken din. Da kan du sammen med bankrådgiveren få råd og oversikt over hvordan du best kan komme deg inn på boligmarkedet, avslutter Thorsen.

 

Les mer: Vi blir flere leietakere i Sørøst-Norge, men Adrian (22) realiserte boligdrømmen.